Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИНФОРМАЦИЈАМА У ВЕЗИ СА ИЗМЕНОМ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА

Обавештавамо Вас да све информације и вести у вези са изменама режима саобраћаја и радовима на путу можете пронаћи на инернет страници Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада www.sbsns.rs

Сви регистровани корисници добијају могућност да информацију добију и директно на мејл, уз напомену да је регистарција на сајту бесплатна.

Градска управа за саобраћај и путеве

Нови Сад, 14. новембар 2017. године