Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Градска управа за социјалну и дечију заштиту расписала је  Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сада  за 2013. годину.

Текст  Јавног конкурса и пријава на Јавни конкур се  могу преузети на интернет презентацији Града Новог Сада www.novisad.rs

Нови Сад, 6. фебруар 2013. године