НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ У ЦИЉУ ИСКОРИШЋАВАЊА RDF/SRF-А ИЗ БУДУЋЕГ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У НОВОМ САДУ, ШИФРА ПОЗИВА: РЦУП-1/2021“