ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШKЕ KУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА СТАНОВЕ У НОВОМ САДУ, БАНАТСKА УЛИЦА БР. 4А - ТРОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО И KИСАЧKА УЛИЦА БР. 55 - ДВОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО