ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ПРЕДЛОГОМ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА