Čitaj mi

ZAUSTAVITI MEDIJSKU HAJKU NA GRAD NOVI SAD

Grad Novi Sad sa celokupnom gradskom administracijom i gradonačelnikom Milošem Vučevićem na čelu, zahteva od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije Rodolјuba Šabića da se ponaša u skladu sa svojom funkcijom i da zaista počne da štiti interese svih građana Republike.

Takođe, s obzirom na to da je iznošenjem neistinitih informacija tendenciozno naneta šteta, ne samo gradu koji je u svom usponu, koji dovodi strane investicije i pozicionira se munjevito na mapi gradova sa povolјnim okruženjem za ulaganja, već je nemerlјiva šteta naneta i njegovim građanima, zahtevamo i javno izvinjenje od dotičnog.

Cenjene građane, obaveštavamo da gradska uprava štiti interese svakog Novosađanina i da odgovorno i transparentno postupa u svim aspektima, posebno u ispunjavanju pravnih obaveza koje kao lokalna samouprava ima prema svim državnim organima i telima.

Naime, pokušaj da se u javnosti stvori lažna slika o Novom Sadu kao gradu koji krije informacije i ne postupa transparentno, i zvanično je pala u vodu kada je stigao Zaklјučak kojim se potvrđuje da je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obustavio postupak po žalbi koju je izjavio Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije kojim je traženo dostavlјanje određenih informacija. Podneskom od 9. maja 2016. godine Savet za borbu protiv korupcije odustao je od izjavlјene žalbe, jer je Grad Novi Sad u međuvremenu dostavio tražene informacije. Dakle, sam Zaklјučak dokazuje da su u javnost plasirane lažne informacije.

Saznanje o tome da je svaka obaveza pravovremeno izvršena od strane Grada Novog Sada prema Savetu za borbu protiv korupcije, imao je istovremeno kao i to državno telo i gospodin Rodolјub Šabić, koji je kao imalac tih informacija, ipak odlučio, iz samo njemu znanih razloga, da istupi u javnost šireći neistine o Novom Sadu.

On je u svom javnom istupanju sadržanom od neistina nedvosmisleno naneo štetu Gradu, a posledično i građanima koji u njemu žive, i s toga zahtevamo od njega javno izvinjenje.

Novi Sad, 27. maj 2016. godine