Zamenik gradonačelnika

MILAN ĐURIĆ
Zamenik gradonačelnika

Adresa: Trg slobode 1, 21 000 Novi Sad, Srbija
Broj telefona: + 381 21 452 666
e-mail: milan.djuric@novisad.rs

Rođen 20. juna 1977. godine u Novom Sadu.

Obrazovanje:
1996 – 2002. Pravni fakultet u Novom Sadu
1992 – 1996. Gimnazija „Isidora Sekulić“ u Novom Sadu
1984 – 1992. Osnovna škola „Jovan Popović“ u Novom Sadu

Radno iskustvo:
2016 – 2020. član Pokrajinske izborne komisije
2012 – 2020. član Gradskog veća Novog Sada za upravu i propise
2012 – 2020. član Socijalno-ekonomskog saveta Novog Sada
2005. advokat u samostalnoj advokatskoj kancelariji
2003 – 2005. advokatski pripravnik

Govori engleski jezik.