ZAKLjUČAK-DODELA SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA FINANSIRANјE PROGRAMA UDRUŽENјA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Preuzmite doc203.pdf (application/pdf 3600 KB)