Čitaj mi

USVOJEN AKCIONI PLAN KULTURNOG RAZVOJA GRADA NOVOG SADA ZA 2017-2018. GODINU

Grad Novi Sad usvojio je Akcioni plan realizacije projekata Strategije kulturnog razvoja. Akcioni plan predstavlјa skup specifičnih i usmerenih aktivnosti koje će Grad Novi Sad, preko Gradske uprave za kulturu, a uz saradnju sa brojnim drugim akterima, realizovati u 2017. i 2018. godini. Plan omogućava Gradskoj upravi da zadrži fleksibilnost u delovanju, i da se prilagođava promenlјivim okolnostima, kako bi se ostvarili cilјevi predviđeni Strategijom kulturnog razvoja od 2016. do 2026. godine.

Metodologija izrade akcionog plana zasnivala se na principima transparentnosti i participativnosti. U pripremi Akcionog plana klјučnu ulogu imala je Radna grupa za izradu Akcionog plana kulturnog razvoja Grada Novog Sada koja je redovno vršila konsultacije sa brojnim pojedincima, organizacijama i ustanovama, uklјučujući predstavnike institucija kulture i nezavisne kulturne scene. Tekst Akcionog plana objavlјen je 3. maja 2017. godine u javnosti, a o istom se raspravlјalo i u okviru tri javne rasprave.

Na osnovu Akcionog plana u julu ove godine biće osnovan Forum za kulturu, stalno savetodavno telo u čijem radu će učestvovati svi zainteresovani akteri iz oblasti kulture. Jedna od prvih tema Foruma biće analiza dosadašnjih kriterijuma i merila za dodelu sredstava prilikom projektnog finansiranja, ali i formiranje budućih kriterijuma i merila po kojima će biti odlučivano kako bi se postigli najbolјi rezultati u tom smislu.

Takođe, među prvim prioritetima Foruma biće aktivnosti u vezi sa realizacijom velikih infrastrukturnih poduhvata, koje predviđa projekat ''Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021. godine'' kao što su revitalizacija podgrađa Petrovaradinske tvrđave i pretvaranje Kineske četvrti u centar kulturnog i kreativnog stvaralaštva.

Kako bi se unapredili kapaciteti Gradske uprave za kulturu Akcioni plan predviđa izradu zvanične internet stranice koja će olakšati i modernizovati komunikaciju sa zaintersovanim akterima u kulturi i učiniti je transparentnijom, što će biti obavlјeno u najskorije vreme.
Grad Novi Sad putem resorne uprave na delu pokazuje da želi da reši probleme sa kojima su se suočavala pojedina udruženja godinama u nazad. Na temelјu Odluke o sufinansiranju dela tekućih troškova reprezentativnim udruženjima u iznosu do 45 %, prvi put je realizovan Konkurs te vrste, kako bi udruženja mogla da povolјnije reše pitanja zakupa prostora.

I na ovaj način, Grad želi da pruži podršku ne samo institucijama, već sada i nevladinim organizacijama koja deluju u oblasti kulture, pokazujući želјu za dugorčnim, sistematskim i kontiunuiranim razvojem kulturne scene Grada Novog Sada, a sve u skladu sa Strategijom kulturnog razvoja Grada.

Novi Sad, 23. jun 2017. godine