Čitaj mi

U GRADSKOJ KUĆI ODRŽAN SASTANAK U ORGANIZACIJI PROGRAMA UJEDINјENIH NACIJA

U organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Grada Novog Sada, održan je sastanak u Gradskoj kući, na kojem se diskutovalo o narednom Nacionalnom izveštaju o humanom razvoju za Srbiju pod nazivom „Prilagodlјivost (resilience) gradova i naselјa“. Šef kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović, zajedno sa predstavnicima UNDP, prisustvovao je tom sastanku koji se u vidu konsultacija sa javnim sektorom i organizacijama civilnog društva, organizuje u više gradova na teritoriji Srbije kako bi se stvorila baza za izradu Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju. Radnom sastanaku u Novom Sadu prisustvovali su i predstavnici gradskih uprava za zdravstvo, za socijalnu i dečju zaštitu, privredu, za zaštitu životne sredine, prestavnici Sektora za vanredne situacije, Saveta za javni red i mir i bezbednost Skupštine grada, kao i gradski ombudsman i predstavnici nekoliko udruženja i nevladinih organizacija koja deluju u različitim oblastima funkcionisanja grada.

Šef kabineta gradonačelnika Aleksandar Petrović istakao je tom prilikom da diskusija predstavlјa priliku za lokalne partnere i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, da se dogovore u vezi sa oblastima koje će Izveštaj o humanom razvoju analizirati. Na današnjem sastanku se diskutovalo o glavnim izazovima na koje treba odgovoriti, a to su nedovolјno korišćenje multisektorskih partnerstava da bi se zaštitili lјudski životi i njihova imovima u slučaju neželјenih događaja, kao i o suočavanju sa različitim vrstama rizika i efikasnosti otklanjanja društveno-ekonomskih posledica kriza, uklјučujući i posledice na životnu sredinu. Programski saradnik UNDP Daniel Varga je rekao da indeks humanog razvoja prati kretanja u više oblasti razvoja društva, pre svega u oblasti obrazovanja, zdravstva i ekonomije i da je njegova suština u sposobnosti lokalnih zajednica da se adaptiraju u uslovima nepredviđenih šokova. On je naglasio da je prilagodlјivost naselјa i zajednica u gradovima tema koja spaja sve aktere i donosioce odluka koji se bave smanjenjem rizika od nepogoda, klimatskim promenama, kao i socio-ekonomskim i institucionalnim razvojem.

Učesnici diskusije zaklјučili su da je neophodno raditi na prevenciji u cilјu zaštite građana, kao i na tome da u svakom segmentu života grada postoji unapred osmišlјen plan reagovanja u nepredviđenim situacijama. Istaknuto je da je važno doći do rešenja kako gradove napraviti što otpornijim na šokove i vanredne situacije i stvoriti preventivne mehanizme kroz koncept prilagodlјivosti, tako da bi jedna lokalna samouprava mogla brzo da se oporavi od šokova, da bude u funkciji dok kriza traje i da uči iz tog iskustva za delovanje u budućnosti.

Novi Sad, 24. novembar 2014. godine