TEKST II JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA U CILjU OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2020. GODINI

Preuzmite tekst_konkursa_info_ii_2020.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 39 KB)