Čitaj mi

PROMOVISANO DUALNO OBRAZOVANјE – „DA ZNAM ŠTA RADIM“

Pomoćnica gradonačelnika Novog Sada Adrijana Mesarović prisustvovala je promociji dualnih obrazovnih profila pod nazivom: Dualno obrazovanje - „Da znam šta radim“ u sklopu predstavlјanja plana upisa za školsku 2019/2020. godinu koje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje uz podršku Grada Novog Sada.

Promociji su prisustvovali predstavnici najuspešnijih srednjih škola u sistemu dualnog obrazovanja koje su pokazale najbolјe rezultate u realizaciji dualnih profila, kao i predstavnici kompanija koje su uklјučene u proces dualnog obrazovanja u Republici Srbiji.

- Pre svega bih izrazila zahvalnost resornom ministarstvu, privrednoj komori i svim učesnicima što su izabrali Grad Novi Sad za današnji skup i promociju dualnog obrazovanja.  Grad Novi Sda je prestonica mladih, i drago mi je što je u naš grad danas došlo preko hilјadu učenika sa svojim nastavnicima koji predstavlјaju primer dobre prakse dualnog obrazovanja u našoj zemlјi. Takođe, ohrabrujuće je što ovde vidimo mnogo predstavnika kompanija koje su uklјučene u proces dualnog obrazovanja. Ovaj skup je prilika da vidimo udružene učenike, nastavnike i privrednike, da čujemo njihove utiske, kritike i sugestije kako bi mogli unaprediti sistem dualnog obrazovanja. Ovo je put i način kako možemo mlade zadražati u našoj zemlјi, kako oni mogu naći put i način  da pronađu svoje radno angažovanje  u kompanijama u kojima će sticati praktičana znanja, S obzirom na to da je ovo novina u našoj zemlјi, važno nam je svačije mišlјenje kako bi smo unapređivali ovaj novousvojeni model koji objedinjuje sticanje teorijskog znanja i prakse. Ovo je siguran put i način kako mladi mogu nakon završene škole naći posao i ostati u zemlјi. Grad Novi Sad  je implementirao dualno obrarovanje u četiri škole i aktivno će raditi na tome da ih ubuduće bude što više - rekla je Adrijana Mesarović.

Prisutnima se takođe obratila i pomoćnica ministra prosvete za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje prof. dr Gabrijela Grujić koja je tom prilikom istakla da je danas najveći događaj u Srbiji kada je u reč o promociji dualnog obrazovanja, jer u njemu učestvuje osamnaest najugednijih škola iz petnaest gradova Srbije i više od hilјadu učenika.

-Danas je u proces  dualnog obrazovanja u Srbiji uklјučeno 4500 učenika,  600 kompanija i 83 škole. Retke su vlade u zemlјama Evrope koji na ovakav način podržavaju ovaj model realizacije nastave, i zato je nemerlјiva podrška Vlade Republike Srbije ovom modelu obrazovanja. – rekla je prof. dr Gabrijela Grujić i zahvalila gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću na pruženoj podršci.

Rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje u Privrednoj komori Republike Srbije mr Mirjana Kovačević je podsetila da je dualno obrazovanje u Srbiji započelo na inicijativu Privredne komore Srbije.

-Privreda je ukazala da ima veliku potrebu za nalaženjem kadrova sa funkcionalnim primenjivim znanjima i predložila je obrazovanje po dualnom modelu i na taj način pružila podršku stručnim školma i omogućila da đaci  tokom formalnog obrazovanja uđu u kompanije i upoznaju se sa realnim radnim okruženjem što donosi benefite obema stranama- rekla je mr Mirjana Kovačević.

Novi Sad, 13. april 2019. godine