Čitaj mi

Privremena izmena trasa autobuskih linija broj 1, 3, 3a, 4, 6, 8, 9, 9a, 11a, 11b, 12, 18a, 18b, 60, 61, 62, 64 i 69.

 

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, zbog radova na rekonstrukciji vrelovoda na Bulevaru Mihajla Pupina i Stražilovskoj ulici privremeno se menjaju trase autobuskih linija broj 1, 3, 3a, 4, 6, 8, 9, 9a, 11a, 11b, 12, 18a, 18b, 60, 61, 62, 64 i 69. Izmenjen režim saobraćajnih linija važi od 01. do 11. oktobra 2018.godine:
LINIJE BROJ 1 I 8
Smer ka Limanu: Iz Šafarikove ulice autobusi skreću desno Jevrejskom ulicom, zatim levo Bulevarom oslobođenja do Ulice Narodnog fronta levo, te desno Fruškogorskom ulicom do okretnice Štrand.
Koristi se privremeno stajalište na Bulevaru oslobođenja ispred kućnog br.76, dijagonalno od Futoške pijace, pri levom skretanju iz Jevrejske ulice.
Smer od Limana: Od raskrsnice ulica Fruškogorske i Narodnog fronta autobusi skreću levo u Ulicu Narodnog fronta, desno Bulevarom oslobođenja do Jevrejske ulice desno i levo Šafarikovom ulicom se vraćaju na redovnu trasu.
LINIJA BROJ 3
Smer ka Petrovaradinu: Iz Šafarikove ulice autobusi skreću desno Jevrejskom ulicom, zatim levo Bulevarom oslobođenja do Ulice Maksima Gorkog levo, zatim levo Kejom žrtava racija, Varadinskim mostom i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja Petrovaradinom.
Koristi se privremeno stajalište na Bulevaru oslobođenja ispred kućnog br.76, dijagonalno od Futoške pijace, pri levom skretanju iz Jevrejske ulice.
Smer iz Petrovaradina: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, saobraćaju pravo Kejom žrtava racije, skreću desno u Ulicu Maksima Gorkog, zatim desno Bulevarom oslobođenja i desno Jevrejskom ulicom dolaze na redovnu trasu u Šafarikovu ulicu.
LINIJA BROJ 3a
Smer ka Petrovaradinu: Autobusi saobraćaju Bulevarom oslobođenja do Ulice Maksima Gorkog levo, zatim levo Kejom žrtava racija, Varadinskim mostom i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja Petrovaradinom.
Koristi se privremeno stajalište na Bulevaru oslobođenja ispred kućnog br.76, dijagonalno od Futoške pijace, pri levom skretanju iz Jevrejske ulice.
Smer od Petrovaradina: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, nastavlјaju pravo Kejom žrtava racije, skreću desno u Ulicu Maksima Gorkog, zatim desno Bulevarom oslobođenja do Jevrejske ulice gde se vraćaju na redovnu trasu.
LINIJA BROJ 4
Autobusi na ovoj liniji neće saobraćati.
LINIJA BROJ 6
Smer sa Adica: Autobusi iz Futoške ulice skreću desno na Bulevar oslobođenja do Ulice Maksima Gorkog levo, zatim levo na Kej žrtava racija do Podbare i nastavlјaju redovnom trasom.
Koristi se privremeno stajalište na Bulevaru oslobođenja ispred kućnog br.76, dijagonalno od Futoške pijace, pri levom skretanju iz Jevrejske ulice.
Smer ka Adicama: Sa Keja žrtava racije autobusi skreću desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bulevar oslobođenja do Futoške ulice i skretanjem levo se vraćaju na redovnu trasu.
LINIJE BROJ 9 i 9A
Smer sa Novog naselјa: Od raskrsnice Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi nastavlјaju pravo Bulevarom cara Lazara, zatim levo skreću na Kej žrtava racije, nastavlјaju pravo Beogradskim kejom, ulaze levo na Trg neznanog junaka i Varadinskim mostom dolaze do redovne trase kretanja.
Smer iz Petrovaradina: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, pravo Kejom žrtava racije i desno Bulevarom cara Lazara dolaze do raskrsnice sa Stražilovskom ulicom i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
LINIJE BROJ 11a i 11b
Smer sa Podbare: Autobusi saobraćaju pravo Kejom žrtava racije, desno Bulevarom cara Lazara do raskrsnice sa Stražilovskom ulicom i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
Smer sa Limana: Od raskrsnice Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi nastavlјaju pravo Bulevarom cara Lazara, levo Kejom žrtava racije, pravo Beogradskim kejom, te dolaze do Železničke stanice redovnom trasom.

LINIJA BROJ 12
Smer iz Centra: Od raskrsnice ulica Uspenske i Jevrejske autobusi skreću desno u Jevrejsku ulicu, zatim levo na Bulevar oslobođenja do raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
Smer sa Telepa: Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog autobusi saobraćaju Bulevarom oslobođenja, skreću desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku do okretnice u Šafarikovoj ulici.
LINIJA BROJ 18a i 18b
Smer N.naselјe-Detelinara-Liman-N.naselјe: Od raskrsnice Uspenske i Jevrejske ulice autobusi saobraćaju desno u Jevrejsku ulicu, levo na Bulevar oslobođenja, desno na Bulevar cara Lazara i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
Smer N.naselјe-Liman-Detelinara-N.naselјe: Od raskrsnice Bulevar cara Lazara i Bulevar oslobođenja autobusi skreću levo na Bulevar oslobođenja, zatim desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu do Šafarikove ulice odakle nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
LINIJE BROJ 60, 61, 62, 64 i 69
Smer iz Novog Sada: Sa Bulevara oslobođenja autobusi skreću levo u Ulicu Maksima Gorkog, zatim levo na Kej žrtava racije, nastavlјaju pravo Beogradskim kejom, skreću levo na Trg neznanog junaka i Varadinskim mostom nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
Smer iz mesta: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg neznanog junaka, zatim desno na Beogradski kej, saobraćaju pravo Kejom žrtava racije, skreću desno u Ulicu Maksima Gorkog do Bulevara oslobođenja odakle nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
AUTOBUSI NA IZMENјENOM DELU TRASA NAVEDENIH AUTOBUSKIH LINIJA KORISTE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA OSIM:
AUTOBUSI NA LINIJI BROJ 9 i 11A PORED POSTOJEĆIH STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA KORISTE PRIVREMENA STAJALIŠTA NA BULEVARU CARA LAZARA -ISPRED TEHNOLOŠKOG FAKULTETA I  NA KEJU ŽRTAVA RACIJA.
AUTOBUSI NA LINIJAMA BROJ 1,6,8,3,3a, PORED POSTOJEĆIH STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA KORISTE PRIVREMENO STAJALIŠTE NA BULEVARU OSLOBOĐENјA ISPRED KUĆNOG BR.76, DIJAGONALNO OD FUTOŠKE PIJACE, PRI LEVOM SKRETANјU IZ JEVREJSKE ULICE.