Čitaj mi

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA ''INOVATIVAN PRISTUP PRUŽANJU JAVNIH USLUGA KROZ RAČUNARSTVO U OBLAKU''

Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada prof. dr Marijana Dukić Mijatović prisustvovala je prezentaciji projekta ''Invotivan pristup pružanju javnih usluga kroz računarstvo u oblaku'' koju organizuje kompanija ''DunavNet''.

Grad Novi Sad jedan je od 12 partnerskih organizacija iz pet evropskih zemalja kojima je u okviru Programa FP7 Evropske unije odobreno finansiranje pomenutog projekta. Osim Grada u Projektu učestvuju JKP ''Informatika'' Novi Sad i kompanija ''DunavNet'' iz Novog Sada.

Cilj je da se izrade pilot projekti u svakoj zemlji učesnici, odnosno da se postojeći podaci i informacije lokalnih samouprava izmeste u ''cloud'', i iskoriste za unapređenje usluga koje uprave pružaju građanima putem onlajn servisa.

- Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i Grad Novi Sad uvek su imali dinamične projektne aktivnosti, i uvek ćemo podržavati sve vidove tehnološkog napretka koji će našim građanima obezbediti bolji i lakši svakodnevni život. Sve ''cloud'' (oblak) usluge bile bi dizajnirane da omoguće interoperabilnost i otvorenost da se sistem razvija, što bi dovelo do konkurentnijeg tržišta javnih e-usluga i zadovoljenja potreba društva na pravi način. Značaj ovog projekta ogleda se u razmeni znanja, stvaranju partnerstava, ali i pristupu EU fondovima koji su namenjeni finansiranju najsavremenijih informacionih tehnologija – istakla je prof. dr Marijana Dukić Mijatović.

- U projektu učestvuju gradovi iz Italije, Španije, Engleske, Nemačke i Srbije, a cilj je da građani zemalja Evropske unije imaju iste e-usluge bez obzira na to gde se nalaze. Trenutno smo u ranoj fazi realizacije projekta, tačnije u petom mesecu, a predviđeno je da on traje tri godine. Sada pokušavamo da utvrdimo koje bi sve informacije odnosno usluge gradovi mogli da obezbede za građane koji su mobilni, a misli se na primer na informacije o školama, sistemu zdravstvene zaštite i slično – istakao je menadžer Projekta Lanfranko Maraso.

Izmeštanje podataka podrazumeva korišćenje ''cloud computing'' tehnologije koja omogućava korisnicima pristup informacijama putem interneta nezavisno od mesta gde se one fizički nalaze, što pruža veliku mobilnost, jednostavnost i efikasnost.

Novi Sad, 25. jun 2014. godine