POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O DAVANјU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA

Preuzmite poziv_javna_rasprava.pdf (application/pdf 1590 KB)
Preuzmite zakup_sajt.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 71 KB)
Preuzmite obrazac.doc (application/msword 33 KB)
Preuzmite obrazlozenje.pdf (application/pdf 6776 KB)