POZIV ZA IZJAŠNjAVANjE

U skladu sa Odlukom o izmeni i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada, JGSP „Novi Sad“ poziva korisnike usluga prevoza da se izjasne o kvalitetu pružanja komunalnih usluga preduzeća.

Izjašnjavanje se od 12. 12. 2022. do 30. 12. 2022. godine može uraditi elektronski, putem ankete postavljene na sajt preduzeća  https://www.gspns.rs