Čitaj mi

ODRŽANA KONFERENCIJA „KA EVROPSKIM VREDNOSTIMA - OSOBE SA INVALIDITETOM KAO RAVNOPRAVNI GRAĐANI“

Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije - API Srbije realizuje projekat „Ka evropskim vrednostima - osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani” u saradnji sa 11 partnerskih organizacija iz sedam zemalјa. Cilј projekta je da se razvije model sveobuhvatnog osnaživanja osoba sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na osobe sa intelektualnim invaliditetom, kako bi mogle da preuzmu aktivnu ulogu u stvaranju inkluzivnog demokratksog društva i da utiču na procese donošenja politika na nacionalnom i  evropskom nivou. Tim povodom održana je konferencija „Ka evropskim vrednostima - osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ kojoj su prisustvovali pomoćnici gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović i Ljilјana Koković.

- Novi Sad, kao i jedan od ponosa grada Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ danas je epicentar događanja koje je okupilo najeminentnije stručnjake iz zemlјe i regiona na završnoj konferenciji, a sa nama su u gostima i predstavnici Instituta „Ritmajer“ iz Italije, koja je jedna od svetskih perjanica kada je u pitanju socijalna zaštita. Procenjuje se da je u svetu, pa samim tim i u našoj zemlјi i našem gradu oko 10% osoba sa nekom vrstom invaliditeta, pa je ova konferencija odlično mesto da se  tim osobama ukaže posebna pažnja, da se osnaže i da se aktivno uklјuče u sve životne tokove. Grad Novi Sad vodi vaktivnu socijalnu politiku, a poseban akcenat je stavlјen na brigu o osobama sa invaliditetom, a o tome svedoči čilјenica da smo prva lokalna samouprava koja je u septembru 2013. godine otvorila Kancelariju za osobe sa invaliditetom. Svim učesnicima konferencije želim uspešan rad, koji će pre svega biti oličen u predstavlјanju rezultata učešća na projektu od strane projektnih partnera, razmenu mišlјenja i iskustava u ovoj kompleksnoj oblasti - rekao je Aleksandar Petrović i dodao da se nada da će doneseni rezultati još više da pomognu ovoj populaciji u savladavanju  životnih i poslovnih prepreka.

Projekat je fokusiran na organizovanje edukativnih radionica, debata i dijaloga za i među osobama sa invaliditetom u sedam zemalјa, uklјučujući pružaoce usluga i samozastupnike - osobe sa intelektualnim invaliditetom u vezi sa samozastupanjem, volontiranjem, integracijom u zapošlјavanju i socijalnim preduzetništvom. Projekat podržava Evropska Unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke”.

Partnerske organizacije koje učestvuju u projektu su: „Inkluzivni centar“ iz Novog Sada, „Centar za orijentaciju društva“ iz Beograda, „Na pola puta“ iz Pančeva, „Udruženje sa mentalnim invaliditetom“ iz Niša, Škola sa domom za učenike oštećenog sluha „11.maj” iz Jagodine; Regionalni Institut „Ritmajer“ iz Italije, Osnovna škola „Josip Matoš” iz Hrvatske, Ustanova za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar” iz Bosne i Hercegovine, Republički centar za podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom iz Makedonije, „Zračak nade“ iz Crne Gore i Zavod za gluve i nagluve iz Slovenije.

Novi Sad, 8. jul 2016. godine