ODLUKA O REŠAVANјU STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI PRI KUPOVINI SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I DODELOM PAKETA POMOĆI SA LISTOM KORISNIKA RANGIRANIH PREMA REDU NA OSNOVU ISPUNјENOSTI USLOVA

Preuzmite odluka.pdf (application/pdf 5655 KB)