Čitaj mi

NOVOPOSTAVLjENI SEMAFOR U VETERNIKU NA TREPTAČU

Završeni su radovi na postavlјanju semafora na raskrsnici Novosadskog puta i Ulice Sonje Marinković u Veterniku,  a od sutra, 20. avgusta 2020. godine, taj semafor će biti pušten u probni rad, odnosno na treptač, što je uobičajena procedura da bi se korisnici navikli na novopostavlјenu signalizaciju. Kada istekne probni režim i ishoduje se upotrebna dozvola, semafor će biti pušten u redovan rad

Osnovna potreba za semaforizovanjem ove raskrsnice je omogućavanje bezbednog prelaska pešaka i biciklista preko veoma frekventnog državnog puta 4. reda broj 12.

Kako bi se što manje remetili tokovi vozila koja se kreću Novosadskim putem, predviđen je detektorski sistem rada novopostavlјenog semafora. Detektorska najava vozila iz Ulice Sonje Marinković obavlјaće se preko induktivne petlјe, dok će pešaci pritiskom na taster omogućiti pojavu zelenog svetla i obezbediti siguran prelazak preko kolovoza.
                                   
Pored postavlјanja saobraćajne signalizacije, na predmetnoj raskrsnici izvršeni su i građevinski radovi. Formirani su pešački i biciklistički prilazi kolovozu, kao i prelaz preko razdelnog ostrva.

Ukupna vrednost svih izvedenih radova na izgradnji saobraćajnih površina i semafora na predmetnoj lokaciji je 11,5 miliona dinara (sa PDV).

Apelujemo na vozače da povećaju opreznost i da naročito obrate pažnju na novopostavlјenu saobraćajnu signalizaciju na Novosadskom putu.

Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije

Novi Sad, 19. avgust 2020. godine