Čitaj mi

NOVI SEMAFOR SE PUŠTA U REDOVAN RAD NA BULEVARU OSLOBOĐENјA

Novopostavlјeni semafor na pešačkom prelazu preko Bulevara oslobođenja, u zoni raskrsnice sa Ulicom Danila Kiša (kod Dalton zgrade) biće pušten u redovan rad u sredu, 10. januara 2018. godine u 10 časova, nakon što je od 29. decembra 2017. godine bio na žutom treptaču, što je uobičajena procedura kako bi korisnici navikli. Novopostavlјeni semafor radiće u detektorskom režimu, što znači da će pešaci pritiskom na taster omogućiti pojavu zelenog svetla.

Sa aspekta bezbednosti u saobraćaju, zbog velike gustine saobraćaja i otežanog prelaska pešaka, ovaj pešački prelaz predstavlјa izuzetno opasno mesto na kome su se više puta dešavale saobraćajne nezgode i iz tog razloga uvedena je svetlosna signalizacija.

Sem postavlјanja semaforskih uređaja, na predmetnoj lokaciji izvršeni su i građevinski radovi koji podrazumevaju izgradnju pešačkih i biciklističkih prilaza pešačkom prelazu, kao i prelaza preko kolovoza. Takođe, za potrebe olakšanog i bezbednog kretanja osoba sa invaliditetom, izgrađene su rampe i obeležene taktilne staze za slepa i slabovida lica, čime su u potpunosti zadovolјena pravila i standardi pristupačnosti za sve korisnike.

Upućujemo apel svim vozačima da povećaju opreznost i da dodatno obrate pažnju na novopostavlјenu saobraćajnu signalizaciju na veoma frekventnom Bulevaru oslobođenja.

Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije

Novi Sad, 8. januar 2018. godine