Čitaj mi

LISJE- ČESTA PITANJA GRAĐANA

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "LISJE"

Direkcija:
21000 Novi Sad, Narodnog fronta 53
Tel: 021/526 181, Faks: 021/469 913
jkplisje@open.telekom.rs www.lisje.com

komercijala telefon/faks:021/ 423-405, www.lisje.com
Tekući računi: 325-35827-18, 105-1441-71
PIB: 101636639, Matični broj: 8055475, Šifra delatnosti: 93030
Dežurni centar: Bulevar oslobođenja 115, telefon: 021/66-24-102, 021/6611555
Gradsko groblje: Rumenački put 65, telefon: 021/518-077, 518-078, faks: 518-111

Najčešće pitanje građana je: gde se može platiti obnova zakupa grobnog mesta, šta ta usluga sve obuhvata i koliko košta, zatim, kome se obratiti za uređenje grobnog mesta, gde nabaviti cveće, poručiti venac. Za sve ove informacije se mogu obratiti na mejl ili telefon: 021/423 405. Odgovore mogu dobiti od samostalnog saradnika za odnose s javnošću.
Česta su i pitanja za rezervaciju grobnog mesta, cenu sahrane i pogrebne opreme, rezervaciju kuće za daće, za porudžbinu nadgrobnog spomenika, zatim: o proceduri kremiranja i postupku sa pepelom... Za ova pitanja adekvatnije je zvati Dežurni centar: 021/66-11555; 021/ 66-24102 koji ima kompletnu uslugu od prijave smrti, prikupljanja neophodne dokumentacije, nabavke pogrebne opreme, prevoza umrlih u zemlji i inostranstvu, organizacije ceremonije svečanog oproštaja ili se obratiti poslovođi na Gradskom groblju 021/518-077.
Gotovo sve drugo što građane zanima, kao npr: izveštaj o sahranama, plan i program JKP“Lisje“ i građevinski radovi na pojedinim grobljima, može se pronaći na sajtu: www.lisje.com

Obnovu zakupa i plaćanje za rezervaciju grobnog mesta, građani mogu regulisati na blagajnama JKP "Lisje",

• u direkciji preduzeća, Narodnog fronta 53, (svim radnim danima, izuzev subote i nedelje od 7 do 14 sati),
• u Dežurnom centru, Bulevar oslobođenja 115 (od 7 do 20, svim danima, izuzev nedelje),
• na blagajni Gradskog groblja (od 7 do 16 sati, svim danima, izuzev nedelje).

Ukoliko građani obnovu zakupa plaćaju putem uplatnice u banci ili pošti, moraju na uplatnici kao poziv na broj da navedu broj grobnog mesta za koje plaćaju obnovu. U slučaju nepotpunih podataka ili greške u pozivu na broj, uplata neće moći biti adekvatno registrovana. Uplatni broj računa JKP „Lisje“ Novi Sad, Narodnog fronta 53, je: 335-23383-18, Razvojna banka.

DELATNOST JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA „LISJE“

Pogrebna delatnost, ne znači samo sahranjivanje umrlih, nego obuhvata i poštovanje predaka i negovanje pijeteta prema umrlima. Odgovornost i obaveza JKP „Lisje“ je da razvija savremenu kulturu sahranjivanja poštujući tradiciju kao deo izvorne kulture i običaja naroda, načela slobode svesti i veroispovesti, kao i prava čoveka na svoju poslednju volju.
Delatnost "Lisja" zasnovana je na odredbama Zakona o komunalnim delatnostima, Zakona o sahranjivanju i grobljima i načelima Kodeksa pogrebnih usluga.

JKP „Lisje“ pruža sledeće usluge:
- prijavu smrti nadležnom organu,
- isporuku pogrebne opreme,
- prevoz umrlih lica u zemnji i inostranstvu,
- prijavu i obezbeđenje termina sahrane na izabranom groblju,
- organizovanje ceremonije svečanog oproštaja,
- sahranjivanje,
- kremiranje i polaganje posmrtnih ostataka,
- izradu i isporuku cvetnih aranžmana i venaca,
- organizovanje daća i pomena,
- kompletne kamenorezačke usluge,
- uređenje i održavanje grobnog mesta,

Osim navedenih usluga „Lisje“ se bavi:
- proizvodnjom pogrebne opreme,
- podizanjem i održavanjem zelenila,
- izvođenjem građevinskih radova
- proizvodnjom cveća, sadnog i rasadnog materijala,

Dežurni centar

Kompletnu pogrebnu uslugu građani mogu dobiti u Dežurnom centru, koji se nalazi na Bulevaru oslobođenja broj 115. Centar radi 24 časa dnevno u toku cele godine. Telefon: 021/6624-102, 021/66-11-555.

Novosadski krematorijum

Novosadski krematorijum je od izuzetne je važnosti za celu Vojvodinu. Rad krematorijuma, kao i uređenje prostora za urne usaglašeni su sa standardima Evropske unije. Kapacitet krematorijuma je 1800 kremacija godišnje. Uz krematorujum sagrađena je dvorana oproštaja, predviđena za 400 osoba.

Cvećare

Cvećare Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" nalaze se na Bulevaru oslobođenja 115, na Gradskom groblju (Rumenačka 65) u Novom Sadu. Naši profesionalni aranžeri izrađuju cvetne aranžmane od prirodnog i veštačkog cveća.

Rasadnik

U rasadniku na Gradskom groblju priprema se kompletan repromaterijal, neophodan za podizanje i održavanje zelenila na grobljima. Proizvodnja se odvija po najvišim tehnološkim standardima, propisanim za proizvodnju sadnog i rasadnog materijala. U okviru rasadnika nalaze se plastenici sa sistemima za automatsko orošavanje i kontrolu temperature vazduha. Rasadnik nudi širok proizvodni asortiman, koji obuhvata cveće, perene, šiblje, drveće i kontejnerski materijal.

Organizacija daća i pomena

JKP „Lisje“ organizuje daća i pomene na Gradskom groblju u Novom Sadu. Građanima su na raspolaganju dva adekvatno uređena prostora, kapaciteta 110 mesta. Usluga organizovanja daća i pomena obuhvata i veliki izbor hrane i pića, uz poštovanje običaja svih verskih zajednica.

Kamenorezačka delatnost

Kamenorezačka radionica smeštena je na Gradskom groblju. Aktivnosti Službe za za izradu, postavljanje i održavanje nadgrobnih obeležja i prateće opreme obuhvataju izradu nadgrobnih spomenika od veštačkog i prirodnog kamena, postavljanje i održavanje, kao i izradu grobnica i kaseti za odlaganje urni u kolumbarijum ili rozarijum.

Proizvodnja pogrebne opreme

U cilju bolje tržišne pozicije i konkuretnosti JKP „Lisje“ ima i sopstvenu proizvodnju pogrebne opreme i drugih proizvoda od drveta.

Izvođenje građevinskih radova

U cilju racionalizacije poslovanja formirana je Služba za izvođenje građevinskih radova. Radovi ove službe obuhvataju: zidanje grobnica, podizanje staza i ograda, rekonstrukcije i uređenje kapela, kao i druge građevinske radove. Samostalnim izvođenjem navedenih radova u mogućnosti smo da obezbedimo još bolju uređenost gradskih i prigradskih grobalja, poboljšamo kvalitet naših usluga i ponudimo uslugu izvođenja građevinskih radova i drugim preduzećima.