LISTА PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA, ZADUŽBINE I FONDACIJE ZA 2022. GODINU