LISTA PRIJAVLjENIH PROGRAMA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA FINANSIRANјE ILI SUFINANSIRANјE PROGRAMA UDRUŽENјA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI SU OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD ZA 2017. GODINU

Preuzmite predlog_rezultata_javnog_konkursa_-_lista_socijalna_zashtita.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 47 KB)