KONKURS ZA SUFINANSIRANјE PROJEKATA U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI KOJI SU PODRŽANI KROZ MEĐUNARODNE FONDOVE U 2020. GODINI

Sva dokumentacija u vezi sa prijavlјivanjem na Konkurs može se preuzeti na sajtu Gradske uprave za kulturu u delu KONKURSI:

http://www.kultura.novisad.rs/cyr/konkursi-kultura