JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI