JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANјE PRAVA NA SUBVENCIJE ZA OSIGURANјE POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA VIŠEGODIŠNјIH ZASADA KONTROLISANE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNјE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2020. GODINU

Preuzmite izjava_za_kontrolisane_pp_2020._g.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 19 KB)
Preuzmite prijava_kontrolisani_2020.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 13 KB)