JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANјE JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2022. GODINI

Preuzmite kriterijumi_za_ocenu_prijava_-_javni_radovi_2022.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 15 KB)
Preuzmite prijava_za_javne_radove_2022.doc (application/msword 102 KB)