JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA TROŠKOVE SERTIFIKACIJE PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI