JAVNI OGLAS O SPROVOĐENјU POSTUPKA OTUĐENјA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA, U NOVOM SADU U KISAČKOJ ULICI BR. 55