JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANјE PROJEKATA KOJIMA SE PODSTIČU MLADI DA AKTIVNO UČESTVUJU U DRUŠTVENIM TOKOVIMA KROZ AFIRMACIJU I PODRŠKU OMLADINSKIM AKTIVNOSTIMA U SKLADU SA LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2019-2022.

Preuzmite preuzmite_javni_konkurs.zip (application/zip 513 KB)