JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANјE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA

OBAVEŠTENјE: Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade obaveštava udruženje mladih i udruženja za mlade na teritoriji Grada Novog Sada, da se rok za podnošenje zahteva na Javni konkurs za finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju cilјevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2015. - 2018. godine, za  2017. godinu, produžava do 21. aprila 2017. godine.