JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANјE I SUFINANSIRANјE PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA U 2020. GODINI

Sva dokumentacija u vezi sa prijavljivanjem na Konkurs može se preuzeti na sajtu Gradske uprave za kulturu u delu KONKURSI:

http://www.kultura.novisad.rs/cyr/konkursi-kultura