Čitaj mi

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE KULTURNOG RAZVOJA GRADA NOVOG SADA

Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada uputila je javni poziv ustanovama kulture, udruženjima, formalnim i neformalnim kolektivima i samostalnim radnicima u kulturi, naučno-obrazovnim institucijama iz oblasti kulture, privrednim društvima i svim zainteresovanim ustanovama, organizacijama, kolektivima i građanima, da iznesu svoje mišlјenje o Nacrtu Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026. godine.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada obaviće se u periodu od 30 dana od dana objavlјivanja Nacrta Strategije na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs, odnosno do 15. avgusta 2016. godine, a organizuje se radi prikuplјanja mišlјenja i sugestija građana i njihovih udruženja, zainteresovanih pravnih lica i stručne javnosti.

-Strategija kulturnog razvoja Novog Sada treba da definiše osnove i dugoročne pravce kulturnog razvoja Grada i zato ne treba zanemariti važnost i značaj koji ona ima za sve nas. Ovim putem bih pozvao sve naše sugrađane da svojim sugestijama i predlozima učestvuju u kreiranju Strategije koja predstavlјa još jedan korak napred ka ostvarenju cilјa na kojem predano radimo, a to je da Novi Sad pobedi i ponese prestižnu titulu Evropske prestonice kulture 2021. godine - rekao je član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić.

Nacrt Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada objavlјen je na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs u okviru sekcije aktuelni dokumenti i sajtu www.bazakulture.rs. Svi zainteresovani građani mogu dostaviti u toku trajanja Javne rasprave primedbe i sugestije i na e-mail adresu kultura@uprava.novisad.rs ili u pisanoj formi na adresu Žarka Zrenjanina br. 2, Novi Sad, Gradska uprava za kulturu.

Dva dana u toku javne rasprave u Skupštini Grada Novog Sada, u Ulici Žarka Zrenjanina br. 2a, predstavnici Gradske uprave za kulturu i saradnici na izradi teksta Nacrta Strategije, primaće sve građane koji žele da javno iznesu svoje mišlјenje o Nacrtu Strategije, o čemu ćete biti blagovremeno informisani putem sajta Grada Novog Sada www.novisad.rs.

Gradska uprava za kulturu će nakon zaklјučenja javne rasprave sumirati prispele primedbe, predloge i sugestije i dostaviti Gradskom veću Grada Novog Sada Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i Nacrt Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026. godine.

Novi Sad, 15. jul 2016. godine