JAVNA NABAVKA RADOVA - RADOVI NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANјU STANOVA IZ STAMBENOG FONDA GRADA NOVOG SADA, ŠIFRA: OP-27/2019

Preuzmite 5.kd-radovi-op-27-2019.pdf (application/pdf 1249 KB)
Preuzmite 6.poziv-op-27-2019.pdf (application/pdf 298 KB)