JAVNA NABAVKA RADOVA -RADOVI NA OBJEKTIMA OD INTERESA LOKALNE SAMOUPRAVE (ŠIFRA: OP-6/2017)