Čitaj mi

IZMENE TRASA LINIJA BROJ 1, 4, 8, 9, 9a, 12, 18a, 18b, 60, 61, 62, 64 i 69

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve određuje se privremena izmena trase autobuskih linija broj 1, 4, 8, 9, 9a, 12, 18a, 18b, 60, 61, 62, 64 i 69 zbog radova na sanaciji kolovoza u zoni raskrsnice ulica  Stražilovske i Maksima Gorkog u Novom Sadu. Izmenjen  režim saobraćajnih linija važi 25. juna 2019.godine. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja:

LINIJA BROJ 1, 4 i 8
Smer ka Limanu: Od raskrsnice Bul. Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi saobraćaju pravo Bulevarom Mihajla Pupina, skreću desno na Trg Neznanog junaka, desno na Kej žrtava racije, desno Bulevar cara Lazara do raskrsnice sa Stražilovskom ulicom i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
Smer od Limana: Od raskrsnice ulica Bul. cara Lazara i Stražilovske autobusi saobraćaju Bul. cara Lazara, levo na Kej žrtava racije, pravo Beogradskim kejom, levo na Trg Neznanog junaka, desno na Bul. Mihajla Pupina do raskrsnice sa Ulicom Žarka Zrenjanina i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
LINIJE BROJ 9 I 9A
Smer iz Petrovaradina: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg Neznanog junaka, desno na Beogradski kej, pravo Kejom žrtava racije, desno Bulevarom cara Lazara do raskrsnice sa Stražilovskom ulicom i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
Smer sa Novog naselјa: Od raskrsnice Bul. cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi nastavlјaju pravo Bul. Cara Lazara, levo na Kej žrtava racije, pravo Beogradskim kejom, levo na Trg Neznanog junaka do Bul. Mihajla Pupina i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja (preko Varadinskog mosta).

LINIJA BROJ 12
Smer iz Centra: Autobusi saobraćaju redovnom trasom.
Smer sa Telepa: Od raskrsnice Bul. Oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog autobusi saobraćaju Bulevarom oslobođenja, skreću desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku do okretnice u Šafarikovoj ulici.

LINIJA BROJ 18
Smer:N.naselјe-Detelinara-Liman-N.naselјe: Od raskrsnice Uspenske i Jevrejske ulice autobusi saobraćaju desno u Jevrejsku ulicu, levo na bul. Oslobođenja, desno na Bul. cara Lazara i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
Smer:N.naselјe-Liman-Detelinara-N.naselјe: Od raskrsnice Bul. cara Lazara i Bul. Oslobođenja autobusi skreću levo na Bul. Oslobođenja, desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu do Šafarikove i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.

LINIJE BROJ 60, 61, 62, 64 i 69
Smer iz Novog Sada: Od raskrsnice ulica Maksima Gorkog i Stražilovske autobusi saobraćaju ulicom Maksima Gorkog do Keja žrtava racije, zatim levo na Kej žrtava racije, pravo Beogradskim kejom, levo na Trg Neznanog junaka do Bul. Mihajla Pupina i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja (preko Varadinskog mosta).
Smer iz mesta: Autobusi saobraćaju redovnom trasom.

AUTOBUSI NA IZMENјENOM DELU TRASE NAVEDENIH AUTOBUSKIH LINIJA KORISTE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.
AUTOBUSI NA LINIJAMA BROJ 1,4,8,9 PORED POSTOJEĆIH STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA KORISTE PRIVREMENA STAJALIŠTA NA BUL. CARA LAZARA -ISPRED TEHNOLOŠKOG FAKULTETA.