Čitaj mi

GRAD ĆE POMOĆI APOTECI ''NOVI SAD'' DA PREVAZIĐE PROBLEME

Na sastanku predstavnika Grada Novog Sada i zaposlenih u Apoteci ''Novi Sad'' koji su izrazili nezadovoljstvo postojećim stanjem u kojem se ta ustanova nalazi, svi su se složili da je neophodna podrška u rešavanju nastalih problema.

Grad je izrazio spremnost i rešenost da pomogne, kako bi se izbegle moguće posledice, odnosno kako se ne bi dozvolila privatizacija Apoteke ''Novi Sad''.

Na sastanku je razgovarano o modalitetima da se problemi Apoteke ''Novi Sad'' reše, a jedan od predloga je da bude oformljena radna grupa sastavljena od predstavnika Grada Novog Sada i Apoteke ''Novi Sad'' koja bi iznašla način da ta zdravstvena ustanova nesmetano funkcioniše.

Novi Sad, 15. jun 2016. godine