Čitaj mi

EDUKACIJA ADMINISTRATIVNIH RADNIKA NOVOG SADA I APATINA O UPRAVLJANJU JAVNOM IMOVINOM

Edukacija zaposlenih Novog Sada i Apatina koji su angažovani na poslovima vezanim za primenu Zakona o javnoj svojini održana je u Skupštini Grada Novog Sada. Reč je o jednoj od aktivnosti projekta ''Upravljanje javnom imovinom'' u čijoj impelemntaciji učestvuju Grad Novi Sad, Opština Apatin i JKP „Informatika“ Novi Sad. Projekat se realizuje u okviru EU Exchange 4 programa koji finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Cilj projekta je unapređenje procesa uspostavljanja prava javne svojine Grada Novog Sada i Opštine Apatin u cilju stvaranja uslova za ubrzani lokalni ekonomski razvoj. Planirane projektne aktivnosti doprineće efikasnijoj primeni Zakona o javnoj svojini kojim su lokalne samouprave postale nosioci prava svojine na imovini koju koriste. Efikasno organizovan popis imovine i uspostavljanje ažurne, digitalizovane evidencije podataka o nepokretnostima ključni su preduslovi za primenu koncepta savremenog upravljanja imovinom koji lokalnim samoupravama može doneti značajne benefite.

- U cilju podizanja stručnih kapaciteta zaposlenih organizovana je edukacija za zaposlena lica u administraciji Grada Novog Sada i Apatina i ostalim institucijama čije je grad osnivač, a koji su uključeni u poslove vezane za upis nepokretnosti i vođenja evidencije. Na edukaciji zaposleni će se upoznati sa obavezama predviđenim Zakonom o javnoj svojini, nužnošću uspostavljanja bliske saradnje između svih subjekata koji upravljaju imovinom, a naročito sa obavezom vođenja evidencije – istakla je šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada prof. dr Marijana Dukić Mijatović.

Ukupna vrednost projekta je 147.267,43 €, a ključne aktivnosti su izrada Studije o primeni metodologije popisa i upravljanja imovinom za potrebe Grada Novog Sada; Organizacija popisa planirane imovine koja će biti predmet upisa prava javne svojine u korist Grada Novog Sada; Nabavka IT opreme; Izrada softverske aplikacije za upravljanje imovinom za Grad Novi Sad i Opštinu Apatin i unos podataka; Podnošenje zahteva Grada Novog Sada i Opštine Apatin za dobijanje potvrde Republičke direkcije za imovinu da su popisane nepokretnosti prijavljene na Jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini.

Novi Sad, 19. jun 2014. godine