DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE GRADA NOVOG SADA

Robne rezerve obrazuju se i koriste za:

1. Stabilizaciju proizvodnje, tržišta i cena, zaštita domaće proizvodnje i unapređenje izvoza,
2. Obezbeđenje potreba Grada za slučaj vanrednog stanja.

Gradske robne rezerve čine osnovni poljoprivredni proizvodi, meso, mleko, živa stoka, industrijski proizvodi, lekovi i sanitetski materijal, kao i sirovine i reprodukcioni materijal za ove proizvode.

U cilju racionalizacije poslovanja robnih rezervi i privrede mogu se obrazovati novčane robne rezerve a struktura i obim robnih rezervi (vrsta, naziv, količina, kvalitet i vrednost robe, potrebna sredstva,uslovi korišćenja kao i robne rezerve za slučaj vanrednog stanja) utvrđuje se godišnjim programom.Sredstva koja se obezbeđuju za Direkciju za robne rezerve utvrđuju se i obezbeđuju godišnjim finansijskim planom za ostvarivanje programa. Godišnji program i finansijski plan na predlog Direkcije za robne rezerve Grada Novog Sada donosi Gradonačelnik Grada.

Direkcija raspolaže zanačajnim zalihama robnih rezervi “ u živo “ ( visokosteone junice, ovce ), merkantilnom pšenicom i drugim robama.

Gradska kuća, Trg slobode br. 1
Kancelarija: Železnička br. 28, IV sprat
Telefon: 021-525-599, 021-524-774,Faks: 021-527-071
E-mail: robne.rezerve@novisad.rs
v.d. direktora: Ferenc Banči
Zamenik direktora: Goran Marinković
Šifra delatnosti: 75110
Matični broj iz registra: 08179280
PIB: 101690798
RAČUN: 840-821141843-82