Čitaj mi

BESRAMNI UDAR NA GRAD NOVI SAD

 

Grad Novi Sad zahteva od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije Rodoljuba Šabića da počne da radi svoj posao kako treba.

Podsećamo Poverenika da je Grad Novi Sad sve svoje obaveze prema Savetu za borbu protiv korupcije blagovremeno ispunio, za šta postoje i materijalni dokazi, a da je njegovo beskrupulozno „razvlačenje“ Grada po medijima u najmanju ruku besramno.

On je Novi Sad prikazao kao lokalnu samoupravu koja krije podatke i nije spremna na saradnju, već je sklona prikrivanju informacija.

Stoga, dostavljamo javnosti na uvid dopis Ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Gradonačelnika Grada Novog Sada od 18. maja 2016. godine (prilog - dokument br. 1, dokument br.1a). Uz ovaj dopis Ovlašćenog lica dostavljena je celokupna dokumentacija koja sadrži tražene podatke iz Zahteva Saveta za borbu protiv korupcije. U njemu se jasno vidi da je Grad Novi Sad postupio u zakonom propisanom roku, odnosno do 21. maja tekuće godine, imajući u vidu da je Zahtev tražioca informacije, odnosno Saveta za borbu protiv korupcije zaprimljen u Službu izvršnih organa Grada Novog Sada 6. maja 2016. godine (prilog-dokument br.2).

Takođe, dostavljamo na uvid i Potvrdu koju je izdala Gradska uprava za opšte poslove-Odsek pisarnice, prijemne kancelarije i arhiva iz koje se nedvosmisleno vidi da je odgovor Savetu za borbu protiv korupcije zaprimljen u pisarnici ovog odseka i prosleđen tražiocu 19. maja 2016. godine (prilog-dokument br. 3).

Napominjemo da Gradu Novom Sadu nije stigla potvrda o prijemu traženih podataka od strane Saveta za borbu protiv korupcije, iako je Grad Novi Sad telefonskim putem usmeno obavešten da su dostavljene tražene informacije iz Zahteva.

Grad Novi Sad je ispunio sve što se od njega očekivalo, a Poverenik se oglušio na činjenice i našao se pozvanim da optužuje javno našu lokalnu samoupravu. Konfuzno je jedino njegovo nevešto baratanje činjenicama, a nepoznanica, koja ostaje javnosti da je protumači, jeste zašto se baš on našao pozvanim da svrstava Grad Novi Sad u isti koš sa opštinama koje nisu odgovorile na zahteve Saveta, iako je tada raspolagao činjenicom da je Novi Sad blagovremeno odgovorio na sve zahteve tražioca.

Novi Sad, 27. maj 2016. godine