17.09.2013 - 10:37
У оквиру конкурса Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Граду Новом Саду одобрен је пројекат...
24.07.2013 - 10:17
У оквиру позива „Социо-економски развој Дунавске регије у Србији“ Граду Новом Саду одобрена су средства за пројекат...
23.04.2013 - 12:24
У оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска – Србија, одобрена су средства за пројекат “CROSSWATER”.  ЈП...
23.04.2013 - 10:28
У оквиру конкурса Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Граду Новом Саду, путем Канцеларије...
19.04.2013 - 13:17
У оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска – Србија, одобрена су средства за пројекат "Ride across Europe"...
19.04.2013 - 13:15
У оквиру ИПА прекограничног програма Хрватска – Србија, одобрена су средства за пројекат „Бољи квалитет живота кроз...
19.04.2013 - 13:04
Граду Новом Саду, као носиоцу пројекта је у партнерству са Kistelek Környéki Települések Többc...
19.04.2013 - 12:34
У оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска – Србија, одобрена су средства за пројекат „Заштита животне средине у...
19.04.2013 - 12:03
У оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска – Србија, одобрена су средства за пројекат „Заштита животне средине и...
19.04.2013 - 11:52
У оквиру ИПА прекограничног програма Хрватска – Србија, одобрена су средства за пројекат „Обновљива енергија у...