ЈАВНИ ОГЛАСИ РАДИ ОТУЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА-БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 28