ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ БР. 49