ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ – ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ (ШИФРА: ЈНМВ-8/2017)