ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА- СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА И ПОКРЕТНИХ СТЕПЕНИЦА (ШИФРА: ЈНМВ-10/2018)