ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ 1, (ШИФРА: ЈНМВ-14/2018)