ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ 1 ЈНМВ-12/2018