ИЗРАДА МОДЕЛА УТИЛИЗАЦИЈЕ ЗГРАДЕ РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА НОВИ САД (ШИФРА: ЈНМВ-16/2018)