Читај ми

ДРЖАВНИ, ПОКРАЈИНСКИ И ГРАДСКИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ПРИВРЕДЕ

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић одржао је уводну реч на Конференцији ''Државни, покрајински и градски подстицаји за развој локалне привреде'' коју је организовала Канцеларија за локални економски развој Града Новог Сада.

- Без озбиљније подршке малим и средњим предузећима, на првом месту, а онда и свим инвеститорима и компанијама на тржишту не можемо очекивати побољшање економских прилика. Држава мора уложити више, мора мењати навике и мере које су до сада давале слабе резултате и свом енергијом кренути у доношење програма који ће дати ефикаснија решења. Управо то је данас тема, дакле шта је урађено, а шта се још мора урадити како би сви нивои власти заиста били прави сервис привредницима и грађанима - нагласио је градоначелник Милош Вучевић.

Члан Градског већа за привреду мр Горан Сечујски истакао је да у Новом Саду стопа незапослености износи 18,5 %, што је боље од републичког просека, али да и даље представља велики проблем. Он је присутнима представио мере које ће бити спроведене у оквиру Националног плана запошљавања за 2013. годину.

Учешће на Конференцији узели су и представници градског Савета за запошљавање, Националне агенције за регионални развој, Агенције за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије - СИЕПА, Фонда за подршку инвестиција у Војводини - ВИП фонд, Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије и Националне службе за запошљавње- филијала Нови Сад.

- Један од конкретних корака које Град Нови Сад предузима у креирању подстицајног пословног окружења је формирање Јединственог шалтера за производне услуге који улагачу омогућава да добије све информације везане за финансирање, закупе, техничке норме, дозволе, правна питања и слично. Овај Шалтер, или популарно названа Канцеларија за брзе одговоре, пружиће комплетну и ефикасну услугу и имаће за циљ да убрза и поједностави процедуру кроз коју инвеститор пролази при започињању посла - изјавила је шеф Канцеларије за локални економски развој Оливера Симовић.

Једна од мера Града за подстицање улагања је и могућност умањења накнаде за уређивање грађевинског земљишта до 90% уколико је инвестиција вреднија од милион евра и уколико доприноси запошљавању најмање 50 лица.  Град Нови Сад је иницирао допуну Уредбе о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште. Влада је усвојила примедбе и допуном уредбе омогућено је да локална самоуправа, уз претходну сагласност Владе Републике Србије, може отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште чија је површина већа од 25 ари по цени мањој од тржишне, или без накнаде за инвестиције у производњу и информационо комуникационе технологије, које могу бити предмет међународне трговине, уз услов запошљавања најмање једног лица на неодређено време на свака два ара отуђеног, односно закупљеног земљишта.

Такође,  Канцеларија за локални и економски развој  путем портала www.novisadinvest.rs, посебно намењеног привредницима и потенцијалним инвеститорима пружа информације о условима  за пословање и могућностима за улагање у Нови Сад. Једна од новина је и могућност оглашавања слободних локација или објеката производне и пословне намене на подручју Града Новог Сада у приватном власништву без накнаде,  уз уредну документацију.

Нови Сад, 28. фебруар 2013. године