Читај ми

ДОДАТНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА ЗА УМАЊЕЊЕ МЕСЕЧНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

У складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу коју је донела Влада Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 27/13) за умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије или природног гаса (или струја или гас), подноси се рачун (не одрезак о плаћеном рачуну јер се из њега не види ЕД број или потрошачки број за гас и потрошња). Уколико рачун не гласи на име подносиоца захтева доставља се доказ о закупу (фотокопија личне карте или уверење о пребивалишту, односно боравишту, уговор о закупу стана, потврда скупштине станара).

Имајући у виду да је уз Захтев потребно доставити и уверење пореске управе о поседовању имовине која подлеже опорезивању Градска управа за социјалну и дечију заштиту ће службеним путем тражити уверења од Градске пореске управе.

Напомиње се да се уз Захтев прилаже и уверење надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности.
Градска управа за социјалну и дечију заштиту издаје уверење о стицању статуса енергетски заштићеног купца на основу захтева за утврђивање статуса енергетски заштићеног купца (образац захтева за остваривање попуста у плаћању цене електричне енергије не важи), који се, уз потребне доказе, предаје на писарници у Градској кући, Трг слободе бр.1, где се могу добити обрасци који се  могу се преузети и са сајта Града www.novisad.rs

Корисници права на дечији додатак треба да се обрате Управи за додатак на децу Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Сремска улица бр. 9 са важећим решењем о признавању права на дечији додатак, последњим рачуном за електричну енергију или гас  и уколико рачун не гласи на њихово име  доказом о закупу.

Корисници права на новчану социјалну помоћ требa  да се обрате Центру за социјални рад Града Новог Сада, Улица Змај Огњена Вука бр.13, са рачуном за струју, уколико  га до сада нису подносили или са рачуном за гас и уколико рачун не гласи на њихово име доказом о закупу.

Нови Сад,  4. април 2013. године